Oncomid - Fietsevenement Beweging in Behandeling

Nog te gaan

Bewegen is gezond en heeft een positief effect op medisch herstel. Oncomid wil daarom graag dat bewegen een essentieel onderdeel wordt van een oncologisch behandeltraject. Om het belang hiervan onder de aandacht te brengen, organiseert Oncomid een uniek beweeg- en kennisevent voor zorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Dit jaar staat het thema ‘prehabilitatie’ centraal: het fit maken van patiënten, voorafgaand aan een operatie of behandeling.

Lees meer over het fietsevenement

 

Enhance Studie

Het sponsorgeld dat wordt opgehaald gaat naar de Enhance Studie. Een studie die zich richt op prehabilitatie van blaaskankerpatiënten, voorafgaand aan een cystectomie.

In augustus 2022 is de ENHANCE-studie, een door KWF Kankerbestrijding gefinancierde studie, gestart waaraan meerdere ONCOMID ziekenhuizen deelnemen. In de ENHANCE-studie onderzoeken we of het volgen van een leefstijlprogramma bestaande uit begeleid bewegen, gepaste voeding en ontspanning leidt tot minder complicaties, kortere ziekenhuisopname en sneller herstel na een operatie voor blaaskanker. Daarnaast willen we onderzoeken of het programma bijdraagt aan een toename van de hoeveelheid zuurstof naar de tumor en of dit het effect van chemotherapie voor de operatie versterkt. Om dit te achterhalen moet aanvullend weefselonderzoek worden gedaan. 

Meer informatie over de Enhance Studie

 

Bekijk alle
03-06-2023 | 14:22
30-05-2023 | 22:56
30-05-2023 | 05:22 Belanrijk doel en mooie manier om dit onder aandacht te brengen
25-05-2023 | 15:05